Research

Recent projects

Incorporate process parameter optimization and ABS/graphene nanocomposite design on FFF in a data-driven way.
Jiafeng Ye, Xinyu Zhang, Chenang Liu, Jia Liu
2020

 Develop data-driven methods for discovering defect criticality on fatigue life.
Shaharyar Baig, Anyi Li, Shuai Shao, Nima Shamsaei, Jia Liu
2020

Future Work

Robotics, healthcare, 3D printing system …
Under construction

Major Publications

Jia Peter Liu, Jingyi Zheng, Prahalada Rao, Zhenyu James Kong
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2020

Yunyan Qing, Bo Gao, Qiang Chen, Jia Liu, and Yingchun Zhang
Frontiers in Neurology, 2020

Liu, J., Liu, C., Bai, Y., Rao. P., Williams, C., Kong, Z
IISE Transactions & Featured research in ISE Magazine, January 2019

Liu, J., Jin, R., Kong, Z
Journal of Manufacturing Systems, 2018

Liu, J., Beyca, O., Rao, P., Kong, Z
IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2017

Rao, P., Liu, J., Roberson, D., Kong, Z
ASME Trans Journal of Manufacturing Science and Engineering &Proceedings of the ASME 2015 10th International Manufacturing Science and Engineering Conference, 2015